Onze ambitie is om daadwerkelijk te doen wat de Nederlandse overheid aangaf in hun Nederland Circulair in 2050, namelijk: een integrale benadering die cross sectoraal is, waarbij verschillende partijen samenwerken om technische, sociale, culturele en ecologische systeeminnovaties door te voeren over verschillende schaalniveaus heen.

Dit doen we door een heldere analyse te maken met de handvatten die systeemanalyse ons geeft, en door een transparante manier van werken en een herziening van het traditionele ontwerpproces, waarbij we vanaf moment één, met de bouwer, de architect, de conceptontwikkelaar en de opdrachtgever aan tafel zitten.

Onze ambitie gaat verder dan alleen circulair bouwen. We willen vanuit systeemdenken, het bouwproces laten resulteren in een duurzame samenleving; inn communities waarvoor we alle facetten van het bestaan zo duurzaam mogelijk hebben gemaakt.

We streven naar communities die op individueel niveau geluk en gezondheid verhogend zijn, en werk, spelen en leven optimaal faciliteren. Een community die duurzaamheid en circulariteit geïntegreerd heeft in al haar facetten, zonder dat het dwingend is: je bent het door er te wonen.
We willen communities bouwen die hun omgeving meenemen in hun ontwikkeling en daarmee een stimulerende werking hebben op die omgeving en een voorbeeld kunnen zijn voor de wereld.
En als het ons lukt om meerdere communities te bouwen op deze principes, dan zorgen we ervoor dat onze samenleving een stuk weerbaarder, rechtvaardiger en zelfvoorzienender wordt.