Wij geloven dat de nodige systeemverandering vanuit onderop moet komen en dat duurzame communities die kunnen leiden.

Onze communities zijn gericht op het geluk van de bewoner en hebben een integrale duurzaamheidsvisie als fundament. Broedplaatsen voor nieuwe ideeën en businessmodellen die de wereld een beetje beter maken.

Wij realiseren deze communities in onze gebiedsontwikkelingen of ondersteunen ze met hun zoektocht naar een nieuwe plek. Ook geven we advies aan organisaties en overheden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en de integratie van communities binnen de sociaal maatschappelijke context.

Wij zijn een community op zoek naar plek

Wij zijn een organisatie op zoek naar advies.

Wij zoeken contact met een duurzame projectontwikkelaar.

D e constructieve dromers achter Sustainable Urban Development Lab, vragen zich vaak af hoe een duurzaam, mensgericht businessmodel voor de wereld eruit zou zien. Als je bouwt vanuit haar geluk, wat doet dat voor de mens?

Daarom ontwikkelt SUDL hyper duurzame circulaire communities. Hyper duurzaam dwingt tot nog breder kijken dan alleen de ecologisch footprint die je achterlaat. Breder dan de woning, breder dan de functie van het wonen, breder dan de bewoner, breder dan certificaten, breder dan je eigen expertise.

Je kunt de bewoner namelijk niet los zien van de woning. De burger niet los van de buurt. De buurt niet los van de stad. Je moet integraal nadenken over economische en sociale en ecologische factoren, zorgen dat kringlopen gesloten worden. Dat is veel en moeilijk maar niet onmogelijk.

Geïntegreerde Duurzaamheid

De wereld is complex en één perspectief is geen perspectief. In onze werkwijze gebruiken we systeemdenken en netwerktheorie om grip te krijgen op die complexiteit. Hier ligt ook de basis voor onze visie op duurzaamheid. Wij willen systemen begrijpen en bijsturen op zo`n wijze dat ze vanuit een integraal perspectief duurzamer worden.

 

Duurzaamheid is namelijk geen sausje dat je achteraf toevoegd aan je project. Het is een integraal onderdeel. En dat vraagt een fundamentele andere manier om naar zaken te kijken.

Projecten

Clear: a model for change

Om systemische verandering te bewerkstelligen is inzicht en slagkracht noodzakelijk. Om dat te bereiken hebben we een eigen methode ontwikkeld die complexiteit omarmt: CLEAR. De CLEAR-methodiek kijkt over de grenzen van ieders eigen vakgebied en legt mogelijke nieuwe verbanden bloot. Verbanden die leiden tot innovatieve, integrale oplossingen voor een duurzamere wereld.

Laatste Nieuws

We willen alle aspecten van duurzaamheid belichten, crossectoraal over disciplines heen. Vandaar de L in SUDL, een laboratorium voor kruisbestuiving, voor mensen die vragen durven te stellen en kritisch durven te zijn. Om zo met wetenschappelijke inzichten zo veel mogelijk naar ons ideaal te komen: de gelukkige mens in harmonie met zijn omgeving